راههای دیگر ارتباطی

تلفن ۱۳-۰۱۷۳۴۵۲۸۶۱۲

فکس ۰۱۷۳۴۵۲۲۴۰۹

ایمیل: loghmanhakim86@yahoo.com

سایت :loghmanhakim.ac.ir

آدرس پستی دانشگاه

استان گلستان شهرستان آق قلا خیابان ۳۰ متری خرمشهر خیابان ۲۰ متری شهید فهمیده روبه روی پارک

کد پستی :  ٤٩٣١٨٣٧٤٥٣