راههای ارتباطی

آدرس پستی دانشگاه :
استان گلستان شهرستان آق قلا ۳۰ متری خرمشهر – دژ نهم
کد پستی : ۴۹۳۱۸۳۷۵۱۱
تلفن ۰۱۷۳۴۵۲۱۹۲۵ –  ۱۳-۰۱۷۳۴۵۲۸۶۱۲
فکس ۰۱۷۳۴۵۲۲۴۰۹
ایمیل: loghmanhakim86@yahoo.com