رشته های کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی لقمان حکیم گلستان

نام رشتهگرایش
مهندسی کشاورزیسازه های آبی
مهندسی عمرانسازه
مهندسی عمران ژئوتکنیک
مهندسی عمرانمحیط زیست
مهندسی عمرانزلزله
مهندسی عمرانمدیریت ساخت
مهندسی عمرانآب و سازه های هیدرولیکی

راههای ارتباطی

آدرس پستی دانشگاه :
استان گلستان شهرستان آق قلا ۳۰ متری خرمشهر – دژ نهم
کد پستی : ۴۹۳۱۸۳۷۵۱۱
تلفن ۰۱۷۳۴۵۲۱۹۲۵  –  ۰۹۱۱۲۷۰۶۲۵۸
فکس ۰۱۷۳۴۵۲۲۴۰۹
ایمیل: loghmanhakim86@yahoo.com

هاست ، طراحی ، پشتیبانی و سئو با تیم ست آپ