راههای دیگر ارتباطی

تلفن ۰۱۷۳۴۵۲۱۹۲۵  –  ۰۹۱۱۲۷۰۶۲۵۸

فکس ۰۱۷۳۴۵۲۲۴۰۹

ایمیل: loghmanhakim86@yahoo.com

سایت :loghmanhakim.ac.ir

آدرس پستی دانشگاه

استان گلستان شهرستان آق قلا ۳۰ متری خرمشهر – دژ نهم

کد پستی :  ۴۹۳۱۸۳۷۵۱۱

راههای ارتباطی

آدرس پستی دانشگاه :
استان گلستان شهرستان آق قلا ۳۰ متری خرمشهر – دژ نهم
کد پستی : ۴۹۳۱۸۳۷۵۱۱
تلفن ۰۱۷۳۴۵۲۱۹۲۵  –  ۰۹۱۱۲۷۰۶۲۵۸
فکس ۰۱۷۳۴۵۲۲۴۰۹
ایمیل: loghmanhakim86@yahoo.com

هاست ، طراحی ، پشتیبانی و سئو با تیم ست آپ